Upcoming Appearances – Aug 7 Tachyon at Fontana’s NYC Aug19 and 20 Flavor Flav!

Aug 1 45 Riots Red Lion NYC
Aug 7 Tachyon Fontana’s NYC
Aug 19 Flavor Flav Howard Theater Washington DC
Aug 20 Flavor Flav BB Kings NYC